Merchandizer

Is the person responsible for the proper maintenance of the merchandise materials.

Ang merchandiser ang responsable sa tamang pagpapanatili ng mga kagamitan sa isang activation.