Models

A model is the person who promotes the product, service or brand to potential consumers. A model's task is to make the product appealing to consumers and persuade them to avail of it. A model can be male or female, and are typically physically attractive.

Ang mga modelo ay ang taong responsable sa pagtataguyod ng produkto o serbisyo sa mga mamimili. Dapat na makumbinsi ng modelo ang mga mamimili na subukan o bilhin ang produkto o serbisyong kanyang itinataguyod. Ang modelo ay maaaring maging babae o lalake, at may kaaya-ayang anyo.